Röportajlar Haberleri

Kadının onuru kendisine aittir

Kadının onuru kendisine aittir

Parantez Gazetesi olarak başlatmış olduğumuz röportaj serisinin bu haftaki konuğu olan Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selma Demirelli ile yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri hakkında söyleşide bulunduk.

Türkiye’de ve Dünya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü olarak kutlanmaktadır. Düzce de faaliyet gösteren Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, kadınlar açısından yol haritası olabilecek sosyal sorumluluk projelerinin altına imza atıyorlar.
 

 

  • 25 Kasım Kadına yönelik Şiddeti Kınama Günü olarak kutlanmaktadır. Bu konu ile ilgili neler söylersiniz?

 
Yıkıcı bir konu


 
25 Kasım tarihinin konusu ne yazık ki yakıcı bir konu. Çünkü gerek dünyada gerekse Türkiye'de 3 kadından biri yaşam boyu cinsiyeti nedeniyle şiddet görüyor. Aslında Türkiye'de bu konu yıllardır ele alınıyor. Devlet, ulusal, uluslararası kuruluşlar, STK'lar, herkes kadına yönelik şiddetle mücadele için çalışıyor.
 


Yasalar, diğer mevzuat, hizmetler, projeler pilot uygulamalar. Bunlara daha da sayabiliriz. Bütün bunlara rağmen, istenilen başarıdan uzağız. İşte bu amaçla uygulamakta olduğumuz projelerle zarar gören toplumu merkeze alarak Kamu STK işbirliği, iletişim ve eşgüdümlü çalışma mekanizmalarını kurarak çalışmalar yapıyoruz.
 Bu nedenle İl Koordinasyon Kurulu Ve Belediye Bünyesinde kadın bakış içinde Kadın Çalışmaları Müdürlüğü Ve İl Eylem Planı olması gerekir. Kısaca Siyasette Kadın oranını arttırmalıyız. Şiddete karşı mücadeleye topyekûn kararlı olmalıyız.
 


Kadının onuru kendisine aittir
 


Son söz Kadının Onuru Kadının kendisine aittir ve büyük adımlardan korkmayacağız. Küçük Adımlardan bıkmayacağız.
 

  • Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin kuruluş aşamasını kısaca anlatır mısınız?

 


Bu zamana kadar yaptığımız ve yapmayı planladığımız bütün projelerdeki imkânları kadınlar olarak biz bulduk ve yapmaya devam edeceğiz.
 


1999 yılı Depremlerinden sonraki süreçte KEDV desteğiyle, bir Kadın ve Çocuk Merkezi kurulmuştur. Bu merkezi faaliyete geçiren ve işleten biz kadınlar olarak 2002 tarihinde S.S  Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme  Kooperatifi’ni kurduk.
 

  • Ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

           


Nilüfer Kooperatifi'miz,  0-6 yaş çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, mahalle anneliği programı, kadınlara yönelik liderlik eğitimi, iş geliştirme projeleri, tasarruf grubu, kadınları mikro kredi imkanlarıyla buluşturup iş kurma, konut kooperatifi gibi çalışmalar yürütmektedir.
 


Önemli sonuçlar aldık
 


Ayrıca 7-15 yaş gurubu çocuklara etüt eğitimi, sportif ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Kooperatifimiz çok çeşitli içerikli eğitim seminerleri ile geleceği aydınlık, güçlü kadın ve anneleri desteklemeyi, gelişim çağının en önemli olduğu 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve eğitimi ile çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamayı amaç edinmiş ve bugüne kadar pek çok iş ve faaliyete imzasını atmış, önemli sonuçlar almıştır.
 


Bütün bu hizmetlerin yürütülmesinde de KEDV ile imzalanan devir ve iş birliği sözleşmesi çerçevesinde KEDV tarafından kooperatifimize eğitim ve danışmanlık sağlanmaktadır.
 


1999’dan bu yana
 


1999 depremlerinden bu yana en az 500’den fazla sayıda okul öncesi çocuklarının, 3000 ailenin (Gümüşpınar prefabrik kampta 1250 aile, 888 çadır 140 Umcor ve Caritas sosyal konutlarında ve civar köylerde yaşayan ve son yerleşim olarak da yeni kurulan kentte yaşayan ) ve diğer kadın guruplarının tüm bu hizmetlerden yararlanmaları sağlanmıştır.
 


Kendi imkanlarımızla…
 


2004 yılında KEDV’den devir sonrası gerekli yasal izinler alınarak kendi kaynaklarımızla Kooperatif olarak (250 metre kare prefabrik bina) ikinci Kadın ve Çocuk Merkezimizi kurmuş bulunmaktayız.
 
 
 

  • Peki başlıca faaliyetleriniz nelerdir?

 
 

-Mahalle Anneliği programı ile 385 anne, 3250 kadın ve 850 çocuk okul öncesi eğitimden yararlanmış olup, bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.
 


-Kooperatifimize kayıtlı 36 kadın ile tasarruf gurubu kurulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.
 


-220  kadın “liderlik   ve girişimcilik” konulu eğitimler almıştır.
 


-Yaklaşık olarak 300 kadının maya mikro kredi ile buluşmaları sağlanmış, bu konudaki saha çalışmaları devam etmektedir.
 


-2001'de150 kadın konut projesi eğitimlerinden yararlandırılmıştır. (Dar gelirliler ve evsiz kadınlar için sadece kadınların üye olduğu Başak ve Burçak Kadın Konut Kooperatifleri'ni kurduk. Düzceli deprem geçirmiş kadınlardan oluşan kooperatifler KEDV ve İTÜ işbirliği ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 775 sayılı Gecekondu kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmenliği hükümlerine göre iki kooperatif için 24+24=48 üyelik yer tahsisi şubat 2006 da yapılmıştır. Kendileri konut tasarrufu olarak başlayıp ödemelerini yine kendi imkanları ile kendi tasarrufları ile yapmışlardır ve nihayet 48 kadın ve aileleri 2008 Nisanda kendi konutlarına kavuşmuşlardır.
 


Yapılan faaliyetlerle nasıl başarılı olduğumuz görünüyor
 


Bütün bu çalışmaları özetlerken, yerel kaynakları doğru anlamda değerlendirdiğimizde nasıl başarılı olduğumuzu vurgulamak istedik. Bu anlamda da iyi bir model olduğumuzu düşünüyoruz. Biz KOOPERATİF olarak, bölgede yerel ve merkezi yönetimler ve çeşitli sektörlerle ilişki kurularak Kadın Ve Çocuk Merkezimizin ihtiyaçları için destek sağladık. Yönetişim anlayışına dayalı işbirlikçi çalışmalar, verimliliğin sağlanmasını ,rekabetin ve girişimciliğin gelişmesini beraberinde getirmektedir .SÜRDÜREBİLİRLİK  adına endüstriyel mutfak ürünlerimizi pazara sunmak için  yine mücadelemize devam ediyoruz. D alyan Vakfı ve KEDV işbirliği ile endüstriyel mutfak  projemizi ve yöresel ürün üretim ve sunumunu yürütüyoruz. Onu da başaracağımıza inanıyoruz.
 

Mavi kapak ve oyuncak kampanyalarını ortaklaşa yaptık


 
Mavi Kapak ve Oyuncak Kampanyası İstanbul Tuzla Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri ve İşitme Engellileri Derneği Üyesi kadınlarla yürüttük. Aynı şekilde Oyuncak Kampanyasını yürüttük ve Düzce’deki ihtiyacı olan okulların anaokullarına verdik.
 


22 Kadına eğitim verildi
 


•          Mahalle Anneliği Programı için Harita çıkarıldı. Bu programda da 0-3 yaş Grubu  grup liderimiz Vildan Bayseç sorumlu eğitimci seçildi ve Halk Eğitimle işbirlikçi çalışma yapılarak 22 kadına  ‘ 0-6 yaş Annelik Eğitimi ‘’Annelere  eğitim verildi.
           


•          Kooperatif, ortağı dışındaki kadınlara da danışmanlık desteği vermektedir. Mikro kredi ile buluşturmada, ihtiyaç duydukları konularda ve eğitimlere(Liderlik eğitimi, mikro-net eğitimi, girişimcilik vs) ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir.
 


•          “Kadına Yönelik Şiddet ve Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme” konulu AB destekli
Merkezi İhale Biriminden onaylı 2 projeye ortak olduk. Projelerden birincisi :
1-“Güvenli Bir Hayat Var” adında  ve  İzmit Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ,Düzce Üniversitesi ve biz Kooperatif  olarak yürütüyoruz. Ve Proje kapsamında  Almanya Berlin’e çalışma grubu ile gittik. Ayrıca; Kadın Dostu Kent Çalışması, Medya da Kadın ve Kamudan  beklentilerimiz konu başlıklarında tematik çalıştaylar ve eğitimler yapıldı.
 


Düzce’nin kadın dostu kent olması için
 


Düzce’nin de  Kadın Dostu Kent olması için Kadın Dostu Kent  çalışmasının ilk örnek ili İzmir’e İzmir Büyükşehir Belediyesi ,İzmir Kent Konseyi ve Kadın Meclisi ,İzmir Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü .Baro, Kadın Dayanışma Derneği ve Ödemiş Kadın Kooperatifi  çalışma ziyaretlerini Proje Liderimiz İzmit Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Nilüfer Kadın Kooperatifini temsilen ben katılarak çok verimli ve bilgi donanımlı ziyaretler oldu.(1-5 Ekim 2015)
 
 


Bu ziyaretlerde edindiğimiz deneyim ve bilgileri ziyaret dönüşü 25 Ekimde Nilüfer Kadın Kooperatifi Nil Işığı kafe salonunda İzmit, Sakarya ve Düzce illerinde faaliyet gösteren kadın odaklı çalışmalar yapan STK’lar, kent konseyleri ve kadın meclisleri, üniversiteler ve  Baro temsilcileri ile ilk toplantımızı yaptık.
 

  • Kadınlara yönelik olarak yapılan faaliyetler nelerdir?

 

Kadınlara verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçladık
 


Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformunu kurma kararı aldık. B u platform toplantısını ikinci ve üçüncü toplantılarını da diğer illerde yapma kararı alındı. Toplantıda Kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın çalışmaları yapan kuruluşları ortak bir platformda çalışma yapmaları ve Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadınlara verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve bölgesel düzeyde işbirliği yapılması benimsendi.
 


Farkındalık yaratmak için…
 


Ayrıca Gölcük Kadın Dostu Kent Çalışması kapsamında Kadın Yönelik Şiddette farkındalık yaratmak adına anfi tiyatroda bir duvar boyama ve el basma etkinliği yapıldı 
 


 Diğer Proje de “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek”
;International Bund  Almanya’da sosyal ve toplumsal projeler yürüten kadın, yaşlı  ve aileler üzerine çalışmaları olan bir Sivil Toplum Kuruluşu, Başkent Üniversitesi, Nevşehir ve Kırşehir Sivil Toplum Kuruluşları ve  Düzce Nilüfer Kadın Kooperatif olarak rol alıyoruz. Bu projede Düzce Lokal Koordinatörü olarak görev aldım. Bu programda “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek” programı kapsamında 16 toplantı ve eğitimler, saha araştırma ve STK   durum analizleri  yapıldı ve en iyi örnekler tartışıldı.
 
 


Yine bu proje kapsamında 4-5-6 Kasım 2015 tarihlerinde Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu ve Etkin İş İşbirliği Toplantısı (Ankara, Nevşehir, Kışehir ve Düzce) yapıldı. Toplantının son günün de iş birlik ve projenin çıktısı olan İl Koordinasyon Kurulu ve Düzce Belediyesi kadın Çalışmaları müdürlüğü kurulması Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin en kısa sürede aktif hale gelmesi ve Kadın Sığınma Evinin kapasitesinin arttırılması, sektörlerin İşbirliği ve STK’ların taleplerini dile getiren ziyaretlerimizi sırasıyla;
 


Başaracağız…
 


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet İl müdürlüğü, Belediye Başkanımız ve
Valilik ziyaretlerimizi BÜKÇAM  Prof .Dr.Ayşe Akın başkanlığında her sektörden birer temsilci ile gerçekleştirdik. Ve çok olumlu geçti başaracağız.
 


G-20 kapsamında Women -20 Kapsayıcılık ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi önemli konuların tartışıldığı toplantıya Nilüfer Kadın Kooperatifi adına katıldım.
 

  • Yapmış olduğunuz faaliyetler takdire şayan. Peki geleceğe yönelik olarak yönelimleriniz neler olacak?

 

Gönüllüler ile çalışmak istiyoruz
 


Geniş bir alandayız ve “Topraktan Soframıza”  projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje için bir seramız olması gerekiyor. Bunun için ilgili olan gönülden destek verecek olan istekli gönüllülerle çalışmak istiyoruz. Umarım kısa sürede faaliyete geçiririz bunun için heyecanlıyız ve bu projede engellilerle ve toprağı işlemeyi seven gönüllülerle çalışmak ve uygulamak istiyoruz   
 


Eğer olabilseydik
 


Eğer yasalar bize de pozitif ayrımcılık uygulasa ve dünyada örneği olan sosyal kooperatifler gibi olabilseydik bu gün her şey çok daha hızlı olabilirdi.
 


Kadınla birlikte daha modern bir topluma kavuşuldu!
 


Kadının toplumda üretmeye, kendisinden var olan parçaları birleştirmeye, hem erkeğinin yanında durmaya hem de çocuğunun eğitimine, kendi geleceğine katkı sağlamaya başladığı andan itibaren daha çağdaş bir Türkiye’ye daha modern bir topluma kavuşmaya başladı. İşte Kadınların kurduğu kooperatifler bu tür organizasyonların bir araya gelmesini sağladı “Kooperatiflerin bir başka amacı da gönül gönüle bir araya gelerek, bir şeyler üretmenin yeridir.
 

  • Son olarak söylemek istediğiniz bir şey ar mı?

 

Sonuç itibari ile, bizim çalışmalarımızı desteklemek toplumda böylesine olumlu değişim yaratan çalışmaların yaygınlaşmasını ve ülkenin kalkınmasını sağlayacaktır. Bizlere destek olan herkese sizlerin huzurunuz da teşekkür etmeyi bir borç bilerek yapacağımız projelerde bizlerin yanında yer alarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz.
 


commentFacebook Yorumları

mode_editSen de Düşüncelerini Paylaş!


comment Sen de Düşüncelerini Paylaş!

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceparantez.com sorumlu tutulamaz.

menu
menu