Düzce Parantez Köşe Yazarları
Bayram Ali KUBİLAY
Bayram Ali KUBİLAY

bayramalikubilay@hotmail.com

İŞVERENLER DÖRT AYDIR FAZLA SGK PRİMİ ÖDÜYOR !

İşverenlere 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

İşverenler beş aydır %6’lık SGK teşviğinden   faydalanamıyor

 

Bilindiği üzere, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddeye (i) bendi eklenerek yapılan düzenlemeye istinaden, Bakanlar Kurulunun 30.05.2013 tarih ve 2013/74966 sayılı kararı ile belirlenen 51 il ve 2 ilçede, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde, önce 31.12.2016 tarihine kadar, 29.12.2016 tarih ve 2016/9728 sayılı kararı ile 31.12.2017 tarihine kadar, daha sonra, 10.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11190 sayılı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzerealtı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

 

ALTI PAUNLIK PRİM TEŞVİKİNDEN KİMLER YARALANCAKTIR:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişikliğe göre, 2016/Mart ayı bildirgesinden itibaren 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işyerlerinin de beş puanlık prim teşvikine ilave olarak altı puanlık sigorta primi teşvikinden faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARALANAMAYACAK OLANLAR

- 5335 sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile,

- Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar,

- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,

             - Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma (SGK) vermeyenler,

             - Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar,

Beş puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmadığından altı puanlık ilave prim teşvikinden de yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu sigorta primi desteğinden yararlanacaktır.

Ayrıca, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir ay süreyle prim teşviki indiriminden yararlanamayacaktır. Teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan beş ve altı puanlık sigorta primi teşvik tutarının tamamı, işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARALANAMAYACAK OLANLAR

- 5335 sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile,

- Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar,

- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,

             - Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma (SGK) vermeyenler,

             - Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar,

Beş puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmadığından altı puanlık ilave prim teşvikinden de yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu sigorta primi desteğinden yararlanacaktır.

Ayrıca, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler bir ay süreyle prim teşviki indiriminden yararlanamayacaktır. Teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan beş ve altı puanlık sigorta primi teşvik tutarının tamamı, işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yasallaşmış olmasına rağmen ; SGK’na  ait bilgi işlem sistemindeki bazı noksanlıklarından dolayıİşverenlerin faydalanamadığı %6’lık TEŞVİK’le ilgili olarak bu noksanlığın ne zaman giderileceği merak edilmektedir.

 

İlimizde 6500 işvereni ilgilendiren %6 lık TEŞVİK ile her işçi için aylık 100 TL fazla ödeme yapan işverenler  sistemin biran önce düzelmesini dört gözle beklemektedirler....


commentFacebook Yorumları

mode_editSen de Düşüncelerini Paylaş!


comment Sen de Düşüncelerini Paylaş!

Bu köşe yazısına henüz yorum yapılmamıştır, ilk yapan siz olun!...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Duzceparantez.com sorumlu tutulamaz.

menu
menu