MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ATATÜRK DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI’NIN İHTİYACI OLAN İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ HİZMET ALIM İŞİ DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nın İhtiyacı olan İmmünohistokimya Sistemi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı...

Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nın İhtiyacı olan İmmünohistokimya Sistemi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                        :2024/172592

1-İdarenin

a) Adı                                                                                   :DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                              :CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası                                                :3805239272 - 3805122563

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve                              :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                                                  :Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nın İhtiyacı olan İmmünohistokimya Sistemi Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                                                   :12 Aylık İmmünohistokimya Sistemi Hizmet Alımı (15.000-Test) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                                      şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                                      :Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi                                                         :İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi                                                          :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                             :14.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri                                   :Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez Düzce

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında yeterlilik bilgi tablosunda

-İhaleye teklif veren isteklinin ÜTS kayıtları olmalıdır. b-İhaleye teklif veren istekli teklif ettiği ürünün imalatçısı veya ithalatçısı(tedarikçi firma) değilse ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kayıtları olmalıdır. c-Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS de Tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıtları olmalıdır

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünlerin satın alımlarında yeterlilik bilgi tablosunda;

a-Tıbbi Cihaz kapsamında olmayan ürünler için ÜTS kayıtları aranmayacaktır. b-Teklif edilen ürünün Üreticisinin/İthalatçısının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı olmalıdır

Satış Yetki Belgesi

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse isteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" olmalıdır

Cihazın Üretim Yılı

Teklif edilecek cihazların sözleşme sonuna kadar 10 (on) yaşını geçmediğini gösterir belgeleri yeterlilik bilgi tablosunda. Cihazların parçaları ve garanti süreleri ihale süresince devam ettiğini gösterir belgeler yeterlilik bilgi tablosunda belirtilecektir.

Cihaz BilgisiTeklif edilen cihazın kendi envanterine kayıtlı olması durumunda; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporunu; cihaz kiralık ise kira sözleşmesini teklif dosyasında sunmalıdır

Cihaz Bilgisi

İstekliler, kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale dosyasında sunacaktır. 4) İstekliler Hastanelere teklif ettiği cihazların marka ve modellerini tablo halinde teklif dosyasında belirtmelidir. Tabloda cihazın ait olduğu kısım, cihaz markası, modeli, varsa saatteki hızı olmalıdır. ve bu bilgileri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen test karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç test karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya her türlü laboratuvar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01988339

22 Şub 2024 - 03:00 Düzce- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Düzce Parantez Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Parantez hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Düzce Parantez editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Düzce Parantez değil haberi geçen ajanstır.