Ürkütücü sel raporu

Düzce AFAD tarafından bölgedeki sel afeti ve taşkın olaylarına ilişkin hazırlanan rapor acı gerçekleri ortaya koydu.

Raporda, sel afetine yol açabilecek unsurlar sıralanırken, dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşma ile ıslah çalışmalarının yapılmamış olmasının taşkın ve sele yol açacağı vurgulandı.

AFAD’ın hazırladığı raporda, sel afetine yol açabilecek unsurlar şöyle sıralandı:

-Taşkın tehlike ve risk haritaları çalışmalarının geliştirilme aşamasında olması ve imar planlarına işlenmemiş olması,

-Yan derelerde (ilçe ve köylerinde) taşkın tehlike ve risk haritalarının olmaması,

-Mevcut dere yatakları ve çevresinde yapı stoklarının olması,

-Dere yataklarının çevresinde yapılaşma ile ilgili koruma bölgesi ve imara yasaklı alan belirlenmesi hususunda mevzuatın yetersiz olması,

-İnşaat izni sırasında DSİ’nin izninin alınmaması,

-Kadastro çalışmaları sırasında dere yataklarının tescil dışı bırakılması amacıyla

-DSİ’nin görüşünün alınması için yasal mevzuatın olmaması,

-Yukarı havzalarda arazinin yanlış kullanımı ve bu bölgede süzücü barajın olmaması,

-Hidroelektrik Santraller yapılmadan önce modelleme çalışmasının yapılmaması,

-Şehir merkezlerinde taşkın kontrol-önleme ıslah çalışmaları yapılmış olsa da kırsalda ıslah çalışmalarının yapılmamış olması,

-Islah öneme çalışmalarının kısa vadede tamamlanamayıp uzun vadede proje olarak bekliyor olması,

-İl genelinde alt yapının yetersiz olması,

-Yağmursuyu depolama ve su toplama alanlarının olmaması,

-Islah çalışmalarının doğaya uygun olarak yapılmaması, bunun sonucunda ekolojik hayatın olumsuz etkilenmesi,

-Şehirleşme ve betonlaşmanın fazla olması, şehrin taşkın durumunun dikkate

alınmadan yapı yapılması,

- Kaynaşlı İlçesinde kontrolsüz derelerin bulunması,

-Arazi kullanımının kabiliyetine göre düzenlenmemiş olması.

- Düzce Parantez, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.duzceparantez.com/haber/11330564/urkutucu-sel-raporu